Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

sandra2911
8931 1158
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
8999 ef85
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
sandra2911
9134 15ab
sandra2911
5295 23eb
sandra2911
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa viabesomeoneelse besomeoneelse
sandra2911
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
sandra2911
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viabesomeoneelse besomeoneelse
sandra2911
5219 20fa
sandra2911
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabesomeoneelse besomeoneelse
sandra2911
sandra2911
sandra2911
sandra2911
0232 f714
0017 6104 500

dicknurse:

straight-off-the-deep-end:

WAFER!!! ❤

Not For Sale

Reposted fromgreggles greggles viathedogs thedogs
sandra2911
   spokój ma kształt Twoich ramion  
sandra2911
Trzymanie go za rękę wydaje mi się być takie naturalne. Jakbym robiła to od zawsze. Jakbym nigdy nie miała przestać. Jakby jego dłoń była idealna dla mojej.
— found
Reposted fromlanni lanni viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl